Dezbateri publice


Dezbateri publice

Cetăţenii comunei sunt invitaţi să formuleze propuneri, sugestii şi alte recomandări cu privire la proiectele aflate în dezbatere publică, la sediul Primăriei sau pe site-ul instituţiei.

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Ridicare restricţie de construire instituţii şi servicii şi reglementare indicatori urbanistici şi amenajare drum acces” (S = 75.685 mp)

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala reglementari urbanistice si parcelare teren PUZ „Urban” (S = 30.477mp) pentru amplasare ansamblu rezidential si dotari aferente si amenajare drum (Sst = 31.802mp)

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Modificare şi ridicare restricţii cartier Park2”

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie zonă mixtă instituţii şi servicii şi industrie şi depozite, în zonă instituţii şi servicii, zonă locuinţe, zonă spaţii verzi şi căi de comunicaţie, pentru parcelare”

Lista investiţiilor propuse a fi realizate pentru anul 2022

Veniturile estimate a fi încasate pentru anul bugetar 2022

Consultarea cetăţenilor privind proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2022

Consultarea cetăţenilor privind direcţiile posibile de dezvoltare stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de creştere Ploieşti în perioada 2021-2027

Consultarea mediului de afaceri privind direcţiile posibile de dezvoltare stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de creştere Ploieşti în perioada 2021-2027

Consultare Plan urbanistic zonal „ridicare restricţii de construire şi schimbare parţială destinaţie din zonă instituţii şi servicii, în zonă mixtă locuinţe colective şi instituţii şi servicii” SC Finance Omni Leasing

Consultare Plan urbanistic zonal „schimbare destinaţie teren din subzonă mixtă locuinţe individuale, instituţii şi servicii în zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare” SC FILDAS TRADING SRL

Consultare asupra strategiei de dezvoltare durabilă a comunei pentru 2021-2027

Consultare asupra propunerilor preliminare Plan urbanistic zonal „Extindere depozit farmaceutic” SC FILDAS TRADING SRL

Modificare parţială PUZ Cartier Parc şi teren extravilan pentru amplasare pasaj denivelat peste DN1 la intersecţia cu DJ 101I şi strada Buda

Notificare privind intenţia de elaborare PUZ

Proiect de buget pe anul 2020

Lista investiţiilor propuse pentru anul 2020


Spune-ţi părerea!

Vrei after school?


La finalul anului trecut, la întâlnirile cu comitelele de părinți și cu profesorii, reprezentanţii Primăriei Blejoi au discutat și despre proiectul unui Centru Educațional (after school).
Ne dorim să îl construim, dar este esențial să știm dacă va fi util. Până în acest moment, nu am primit astfel de cereri din partea părinților. Cererile scrise trebuie depuse la Registratura Primăriei.


Vă rugăm să ne spuneți părerea dumneavoastră!