Dezbateri publice


Dezbateri publice

Cetăţenii comunei sunt invitaţi să formuleze propuneri, sugestii şi alte recomandări cu privire la proiectele aflate în dezbatere publică, la sediul Primăriei sau pe site-ul instituţiei.

Consultare publică în etapa elaborării propunerilor preliminarii PUZ, „Schimbare destinaţie din zonă mixtă instituţii şi servicii şi industrie şi depozite. în zonă instituţii şi servicii, zonă locuinţe, zonă spaţii verzi şi căi de comunicaţie pentru parcelare (zona st.31.473 mp), etapa a II-a”

Rezultatul informării şi consultării publice în etapa a I-a privind intenţia de elaborare a PUZ „Modificare şi ridicare restricţii de construire instituţii şi servicii, reglementare zonă funcţională şi amenajare drum acces (s.s. 46526mp)”

Anunt intentie de elaborare studiu de oportunitate PUZ – ridicare restricţie de construire instituţii şi servicii, reglementare zonă funcţională şi amenajare drum acces (zona st. 46.526 mp) cu amplasamentul în com. Blejoi, sat Blejoi, T 10

Anunt intentie elaborare PUZ, „Schimbare destinaţie din zonă locuinţe în zonă mixtă unități Industriale / depozitare şi institutii și servicii şi spaţii verzi – pentru extindere fabrică electronice și servicii conexe (sst = 68.428 mp)”

Anunt intentie elaborare PUZ, „Schimbare destinație teren (2003 mp) pentru „zonă mixtă locuințe colective/instituții şi servicii” şi modificare reglementări urbanistice (Sstud =3545 Mp)”

Anunt intentie elaborare PUZ, „Ridicare restricţii de construire zonă instituţii şi servicii reglementare zonă funcţională şi amenajare drum acces ST 46526”

Consultare publică în etapa elaborării propunerilor preliminarii PUZ, „Schimbare destinaţie din zonă instituţii şi servicii în zonă mixtă instituţii şi servicii şi locuinţe colective ST 1817 mp, etapa a II-a”

Consultare publică privind intenție elaborare PUZ „Modificare şi ridicare restricţii cartier PARK, Sst 380000”

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI asupra documentelor privind STUDIUL DE OPORTUNITATE – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA INSITUTII SI SERVICII (SUP. ST. 36.158 MP) privind consultarea publică în etapa a III-a a elaborării PUZ „Modificare şi ridicare restricţii cartier PARK, Sst 380000”

Rezultatul informării şi consultării publice în etapa a I-a privind intenţia de elaborare a PUZ „Modificare şi ridicare restricţii cartier PARK2 UTR 48/48B”

Proiect in dezbatere publica -Taxele si impozitele locale pentru anul 2023

Rezultatul informării şi consultării publice în etapa a I-a privind elaborarea PUZ „Schimbare destinaţie din zona instituţii şi servicii în zonă mixta institutii si servicii si locuinte colective (Ss: 1817 mp)”

Anunt intentie elaborare PUZ „Modificare şi ridicare restricţii cartier PARK II,UTR 48/48B”

Anunt privind consultarea publică în etapa a III-a a elaborării PUZ „Modificare şi ridicare restricţii cartier PARK, Sst 380000

Proiect de aprobare PUZ Schimbare destinaţie din zonă instituţii în zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare , instituţii şi servicii şi căi de comunicaţie şi modificare regim de înălţime (Sstud 95120)

Proiect de aprobare PUZ Introducere teren în intravilan pentru zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare, instituţii şi servicii” Blejoi, sat Ţânţăreni, nr.cadastral 27196

Anunt privind consultarea publică în etapa a III-a a elaborării PUZ „Schimbare destinaţie teren din zonă instituţii şi servicii în zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare, instituţii şi servicii şi căi de comunicaţie rutieră şi modificare regim de înălţime (Ss: 95120 mp)”

Anunt privind consultarea publica in etapa a III-a a elaborării PUZ „Introducere teren în intravilan (3729 mp) pentru zonă mixtă depozitare/unităţi industriale, instituţii şi servicii (Ss: 6100 mp), comuna Blejoi, sat Ţînţăreni, NC 27196”

Anunt privind consultarea publica in etapa a II-a a propunerilor preliminarii privind PUZ si regulament de urbanism „Extindere intravilan (4500 mp) cu destinatie instituţii cu destinatie amplasare reprezentanta auto si dotari aferente (Ss: 7585 mp)

Rezultatul informării şi consultării publice în etapa a II-a privind elaborarea PUZ si regulament de urbanism „Ridicare restrictie de construire şi schimbare destinaţie din zona instituţii şi servicii în zonă mixta locuinte colective si institutii si servicii (Ss: 37584 mp)-etapa II

Anunţ privind consultarea publica in etapa propunerii de elaborare a planului urbanistic zonal Ridicare restrictie de construire şi schimbare destinaţie din zona instituţii şi servicii în zonă mixta locuinte colective si institutii si servicii (Ss: 37584 mp)-etapa II

Anunţ privind intentia de elaborare plan urbanistic zonal Schimbare destinatie din zona mixta locuinte colective si institutii si servicii in zona locuinte si cai de comunicatie pentru parcelare (Ss: 10911 mp)

Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare publică privind planul urbanistic zonal introducere teren în intravilan zona unităţi agricole pentru amplasare siloz cereale, remiză utilaje agricole şi amenajare drum acces (Ss: 8621 mp)

Raport final de informare şi consultare publică privind planul urbanistic zonal introducere teren în intravilan zona unităţi agricole pentru amplasare siloz cereale, remiză utilaje agricole şi amenajare drum acces (Ss: 8621 mp)

Anunţ consultare publică etapa a III-a plan urbanistic zonal introducere teren în intravilanzona unităţi agricole pentru amplasare siloz cereale, remiză utilaje agricole şi amenajare drum acces (Ss: 8621 mp)

Anunţ consultare publică etapa a II-a plan urbanistic zonal modificare şi ridicare restricţii Cartier PARK 2

Plan urbanistic zonal ridicare restricţie de construire şi reparcelare pentru amplasare de locuinţe şi amenajare drumuri (s: 9778 mp)”

Anunt privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal „Introducere teren in intravilan pentru zonă instituţii şi servicii şi zonă locuinţe colectve (Sstudiată:36.158 mp)”

Anunt privind finalizarea procedurii de informare si consultare a publicului privind puz pentru „Ridicare restrictie de constructie si reparcelare pentru construire locuinte si drumuri de acces (zona studiată 9788 mp”

Raport de informare si consultare a publicului pentru codumentatia privind planul urbanistic zonal pentru „Ridicare restrictie de constructie si reparcelare pentru construire locuinte si drumuri de acces (zona studiată 9788 mp”

Etapa a III-a privind planul urbanistic zonal pentru „Ridicare restrictie de constructie si reparcelare pentru construire locuinte si drumuri de acces (zona studiată 9788 mp”

Rezultatul informării şi consultării publicului în etapa I privind intenţia de elaborare PUZ „Schimbare destinaţie din zonă mixtă instituţii şi servicii şi industrie şi depozite în zonă spaţii verzi şi căi de comunicaţie pentru parcelare (zona studiată 31473mp”

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa I privind intenția de elaborare P.U.Z.pentru „Ridicare restrictie de construire institutii si servicii si reglementare indicatori urbanistici si amenajare drum acces (zona studiată = 75 685 mp)

Anunţ privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor prelminare plan urbanistic zonal „Schimbare destinaţie teren (62570 mp) din zonă instituţii şi servicii în zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare/instituţii şi servicii şi căi de comunicaţie tutieră şi modificare regim de înălţime (S.studiată: 95120 mp)”

Rezultatul informării şi consultării publicului în etapa I privind intenţia de elaborare P.U.Z. pentru “Ridicare restricţii de construire şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe – suprafaţa studiată 27551mp”

Anunţ privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare privind planul urbanistic zonal „Modificare şi ridicare restricţii cartier PARK 2”

Anunţ privind consultarea publicului în etapa a II-a, elaborare propunerilor preliminare privind PUZ „Introducere teren în intravilan (3729 mp) şi modificarea funcţiunii din teren arabil în ID/IS zonă mixtă unităţi industriale, depozitare, instituţii şi servicii (S studiată 30822 mp)”

Raport final de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia PUZ „Modificare parţială reglementări urbanistice şi parcelare teren PUZ Urban (30477 mp) pentru amplasare ansamblu rezidenţial şi dotări aferente şi drum acces (S studiată 31802 mp)”

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială reglementari urbanistice şi parcelare teren PUZ (S=30477.00 mp) pentru amplasare pentru amplasare ansamblu rezidenţial şi amenajare drum acces (S studiată = 31.802,00 mp)”, beneficiar SC Avangarde Business Rezidential

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Ridicare restricţie de construire instituţii şi servicii şi reglementare indicatori urbanistici şi amenajare drum acces” (S = 75.685 mp)

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala reglementari urbanistice si parcelare teren PUZ „Urban” (S = 30.477mp) pentru amplasare ansamblu rezidential si dotari aferente si amenajare drum (Sst = 31.802mp)

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Modificare şi ridicare restricţii cartier Park2”

Anunţ intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie zonă mixtă instituţii şi servicii şi industrie şi depozite, în zonă instituţii şi servicii, zonă locuinţe, zonă spaţii verzi şi căi de comunicaţie, pentru parcelare”

Lista investiţiilor propuse a fi realizate pentru anul 2022

Veniturile estimate a fi încasate pentru anul bugetar 2022

Consultarea cetăţenilor privind proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2022

Consultarea cetăţenilor privind direcţiile posibile de dezvoltare stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de creştere Ploieşti în perioada 2021-2027

Consultarea mediului de afaceri privind direcţiile posibile de dezvoltare stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de creştere Ploieşti în perioada 2021-2027

Consultare Plan urbanistic zonal „ridicare restricţii de construire şi schimbare parţială destinaţie din zonă instituţii şi servicii, în zonă mixtă locuinţe colective şi instituţii şi servicii” SC Finance Omni Leasing

Consultare preliminară Plan urbanistic zonal „extindere intravilan pentru zonă instituţii şi servicii şi zonă locuinţe şi instituţii şi servicii” 48125 mp

Consultare Plan urbanistic zonal „extindere intravilan pentru zonă instituţii şi servicii şi zonă locuinţe şi instituţii şi servicii” 48125 mp

Consultare Plan urbanistic zonal „schimbare destinaţie teren din subzonă mixtă locuinţe individuale, instituţii şi servicii în zonă mixtă unităţi industriale şi depozitare” SC FILDAS TRADING SRL

Consultare asupra strategiei de dezvoltare durabilă a comunei pentru 2021-2027

Consultare asupra propunerilor preliminare Plan urbanistic zonal „Extindere depozit farmaceutic” SC FILDAS TRADING SRL

Modificare parţială PUZ Cartier Parc şi teren extravilan pentru amplasare pasaj denivelat peste DN1 la intersecţia cu DJ 101I şi strada Buda

Notificare privind intenţia de elaborare PUZ

Proiect de buget pe anul 2020

Lista investiţiilor propuse pentru anul 2020


Spune-ţi părerea!

Vrei after school?


La finalul anului trecut, la întâlnirile cu comitelele de părinți și cu profesorii, reprezentanţii Primăriei Blejoi au discutat și despre proiectul unui Centru Educațional (after school).
Ne dorim să îl construim, dar este esențial să știm dacă va fi util. Până în acest moment, nu am primit astfel de cereri din partea părinților. Cererile scrise trebuie depuse la Registratura Primăriei.


Vă rugăm să ne spuneți părerea dumneavoastră!