Consiliul Local Blejoi este format din 15 membri, care sunt aleşi prin vot universal, egal şi liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public şi domeniul privat al Comunei Blejoi, de a aviza sau aproba studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi de a stabili bugetul local, taxele şi impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Actualul Consiliu Local a fost ales la data de 27 septembrie 2020.


Atribuțiile C.L.Prezentare membriStructura pe comisii

Atribuțiile Consiliului Local

Atribuțiile Consiliului Local Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului, ale ….  Continuare…

Prezentare membri – 2020

Grigore Iulia Declaratie avere 2020Declaratie interese 2020 Declaratie avere 2021Declaratie interese 2021 Raport de activitate 2021 Declaratie avere 2022Declaratie interese 2022 Vasilescu Doina Declaratie avere 2020Declaratie interese 2020 Declaratie avere 2021Declaratie interese 2021 Raport de activitate 2021 Declaratie avere 2022Declaratie interese 2022 Sterie Ion-Alexandru Declaratie avere 2020Declaratie interese 2020 Declaratie avere 2021Declaratie interese 2021 Raport ….  Continuare…

Structura pe comisii

1 – Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii publice comunitare:
Cătălina Alexandra ION, Nicoleta Mădălina PURICE, Iulian POPA, Ioan Alexandru STERIE, Stelian GRIGORE

2 – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copilului:
Doina VASILESCU, Irina IACOB, Iulia GRIGORE, Mihail NIŢOI, Nicoleta Felicia ŞANDRU

3 – Comisia pentru muncă şi protecţie socială, validare juridică şi de disciplină, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism:
Constantin TURCEA, Tudor SPĂTARU, Vladimir Ştefan NICA, Dumitru Lucian IORDACHE, Gabriel Marian ŞTEFĂNESCU.


…Continuare…