Consiliul Local Blejoi este format din 15 membri, care sunt aleşi prin vot universal, egal şi liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public şi domeniul privat al Comunei Blejoi, de a aviza sau aproba studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi de a stabili bugetul local, taxele şi impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Actualul Consiliu Local a fost ales la data de 5 iunie 2016.


Atribuțiile C.L.Regulament de funcționarePrezentare membriStructura pe comisii

Atribuțiile Consiliului Local

Atribuțiile Consiliului Local Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului, ale ….  Continuare…

Regulament de funcționare

Regulament de funcționare CAPITOLUL I. Constituirea Consiliului Local CAPITOLUL II. Organizarea Consiliului Local Secţiunea 1 – Preşedintele de şedinţă Secţiunea 2 – Alegerea Viceprimarului Secţiunea 3 – Comisiile de specialitate Secţiunea 4 – Alte dispoziţii CAPITOLUL III. Funcţionarea Consiliului Local Secţiunea 1 – Dispoziţii generale Secţiunea 2 – Desfăşurarea şedinţelor Secţiunea 3 – Elaborarea proiectelor ….  Continuare…

Prezentare membri

Viorel PREDESCU PSD Declaratie avere 2013Declaratie interese 2013Declaratie avere 2014Declaratie interese 2014Declaratie avere 2015Declaratie interese 2015Declaratie avere 2016 Declaratie interese 2017Declaratie avere 2017Declaratie interese 2017Declaratie avere 2018Declaratie interese 2018Declaratie avere 2019Declaratie interese 2019 Declaratie avere 2020Declaratie interese 2020 Vasile BÂTIESCU PSD Declaratie avere 2013Declaratie interese 2013Declaratie avere 2014Declaratie interese 2014Declaratie avere 2015Declaratie interese 2015Declaratie avere ….  Continuare…

Structura pe comisii

1 – Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:
Viorel PREDESCU, Vasile BÂTIESCU, Vasile COJOCARU, Mădălina PURICE, Constantin PAVEL;

2 – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copilului:
Doina VASILESCU, Alexandra ION, Vasilica NECULA, Iulia GRIGORE, Neculai MAŞCAN;

3 – Comisia pentru muncă şi protecţie socială, validare juridică şi de disciplină, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism:
Mihail NIŢOI, Ion BURTEA, Alexandru STERIE, Marius CONSTANTIN şi Constantin TURCEA.


…Continuare…