Starea civilă

Starea civilă

Contact
0244.410.511; 0244.410.445 – int 114; 0728778536
spclepblejoi@yahoo.com; spclep_blejoi@ph.e-adm.ro

blejoi@ph.e-adm.ro

Program de lucru
Luni si miercuri: 8:30-16:00 (primiri documente și eliberări acte de identitate)
Marți: 8:30-17:30 (primiri documente și eliberări acte de identitate)
Joi 8:30-12:00 (eliberari acte de identitate)
Vineri: 8:30-14:00 (primiri documente și eliberări acte de identitate)

Descriere:

– Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează acte doveditoare;
– Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere şi înregistrare, după caz;
– Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
– Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;
– Înaintează structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare, înregistrările, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
– Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare, înregistrările decesului, livretul militar, a persoanei supuse obligaţiilor militare;
– Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;
– Atribuie codul numeric personal (CNP) pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi pastrează în condiţii depline de securitate;
– Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (Primar);
– Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de stare civilă în conformitate cu prevederile legale;
– Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează verificările legale cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativă;
– Întocmeşte documentaţia necesară privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, conform normelor legale.


Formulare necesare acestui serviciu:

Transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine

Schimbarea numelui de familie şi (sau) a prenumelui pe cale administrativă

Înregistrarea naşterii

Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă

Înregistrarea decesului

Înregistrarea căsătoriei

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Declaraţie stăruinţă divorţ

Declaraţie domiciliu copil

Declaraţie căsătorie

Declaraţie recunoaştere copil

Cerere extras multilingv

Cerere eliberare duplicat

Cerere divorţ


Publicaţii căsătorii