Categorie: Anunturi

ANUNŢ PUBLIC

Anunturi

SC Mancora Ocean SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Vasile Lascăr nr. 216-218, ap. C104, anunţă depunerea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Autorizare punct de lucru – uleiuri esenţiale, cu amplasamentul în comuna Blejoi, sat Ploieştiori, str. Florilor, nr. 767A, judeţ Prahova. Documentele pot fi consultate la sediul ….  Continuare…

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate 20 februarie 2023

Anunturi

În temeiul art. 47 alin.(5) lit. b din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală comunicăm că au fost emise acte administrative pentru contribuabilii din tabel.Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la Biroul Financiar Contabil lmpozite Taxe Locale. Prezentele acte administrative fiscale (procese verbale insolvabilitate persoane fizice) se consideră comunicate în termen ….  Continuare…

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate 1 februarie 2023

Anunturi

În temeiul art. 47 alin.(5) lit. b din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală comunicăm că au fost emise acte administrative pentru contribuabilii din tabel.Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la Biroul Financiar Contabil lmpozite Taxe Locale. Prezentele acte administrative fiscale (titluri, somatii si procese verbale cheltuieli executare persoane fizice) se ….  Continuare…

Anunţ public 19 ianuarie 2023

Anunturi

Comuna Blejoi, titular al proiectului „Modernizare străzi sat Ţânţăreni – etapa I-a”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a se / nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi ….  Continuare…