Viceprimar

Viorel Predescu

Viceprimar


Studii: Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică – Universitatea Bucureşti
Profesie: Jurist
Audienţe: Marţi, de la ora 16.00 la 18.00
Telefon: 0244 410 445 int. 113

Atributiile viceprimarului

Consiliul local Blejoi alege din rândul membrilor săi Viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului Viceprimarului este egală cu cea a mandatului Consiliului Local.

Viceprimarul are următoarele atribuţii:
– Îndrumă şi supraveghează activitatea Poliţiei Locale;
– Îndrumă, supraveghează şi organizează activitatea de pază comunală;
– Controlează igiena şi salubritatea localurilor şi instituţiilor publice;
– Exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate în Piaţa Agroalimentară;
– Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Comunei;
– Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, pentru asigurarea igienizării localităţii, pentru decolmatarea văilor locale, podeţelor şi rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;
– Asigură disciplina şi evidenţa lucrărilor în construcţii;
– Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal cu sprijinul Poliţiei Locale;
– Asigură buna funcţionare a iluminatului public;
– Îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte sarcini încredinţate de către Primar ori Consiliul Local.

În caz de vacantare a funcţiei de Primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite Primarului prin lege vor fi exercitate de drept de Viceprimar.

Declarație de avere

Declaratie avere/ 2013
Declaratie avere/ 2014
Declaratie avere/ 2015
Declaratie avere/ 2016
Declaratie avere/ 2017
Declaratie avere/ 2018
Declaratie avere/ 2019
Declaratie avere/ 2020

Declarație de interese

Declaratie interese/ 2013
Declaratie interese/ 2014
Declaratie interese/ 2015
Declaratie interese/ 2016
Declaratie interese/ 2017
Declaratie interese/ 2018
Declaratie interese/ 2019
Declaratie interese/ 2020