Structura pe comisii

Structura pe comisii

1 – Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii publice comunitare:

Cătălina Alexandra ION, Nicoleta Mădălina PURICE, Iulian POPA, Ioan Alexandru STERIE, Stelian GRIGORE

2 – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copilului:

Doina VASILESCU, Irina IACOB, Iulia GRIGORE, Mihail NIŢOI, Nicoleta Felicia ŞANDRU

3 – Comisia pentru ordine publică, muncă şi protecţie socială, validare juridică şi de disciplină, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism:

Constantin TURCEA, Tudor SPĂTARU, Vladimir Ştefan NICA, Dumitru Lucian IORDACHE, Gabriel Marian ŞTEFĂNESCU.

Structura pe comisii