Structura pe comisii

Structura pe comisii

1 – Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:

Viorel PREDESCU, Vasile BÂTIESCU, Vasile COJOCARU, Mădălina PURICE, Constantin PAVEL;

2 – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copilului:

Doina VASILESCU, Alexandra ION, Vasilica NECULA, Iulia GRIGORE, Neculai MAŞCAN;

3 – Comisia pentru muncă şi protecţie socială, validare juridică şi de disciplină, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism:

Mihail NIŢOI, Ion BURTEA, Alexandru STERIE, Marius CONSTANTIN şi Constantin TURCEA.

Structura pe comisii