Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate 13 august 2021

În temeiul art. 47 alin.(5) lit. b din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală comunicăm că au fost emise acte administrative pentru contribuabilii din tabel.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la Biroul Financiar Contabil lmpozite Taxe Locale.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa direct la Biroului Financiar Contabil – Impozite Taxe Locale. sau direct la telefon 0244-410660.