Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

Comuna Blejoi concesionează „teren (Piaţa Agroalimentară Blejoi) în suprafaţă de 3139 mp şi imobilele aferente, în suprafaţă de 285 mp, situate în T23 CC170 /2, nr. cadastral 26562, în vederea construirii unui complex comercial în comuna Blejoi, județul Prahova”, bun proprietate publică, conform HCL 36/29.06.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.