Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI Prahova anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 4,5,17,26 şi 36.