Anunţ public intenţie elaborare PUZ Betini

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/ 30.12.2010 pentru aprobarea metodologiei de informare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă notificăm privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal Pentru “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=4100mp), ZONA UNITĂȚI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE SILOZ CEREALE, REMIZA UTILAJE AGRICOLE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (S studiata=8621 mp)”.