Anunţ public

Comuna Blejoi, cu sediul în Blejoi, str.Ploieşti-Văleni, nr.1003, judeţul Prahova, a organizat procedura de achiziţie proprie în vederea atribuirii contractului „Servicii pază Comuna Blejoi” (anexa 2 la Legea nr.98/2016). Procedura de atribuire s-a desfăşurat potrivit normelor interne elaborate de autoritatea contractantă. Operatorul economic S.C. THUNDER GUARD S.R.L. ,cu sediul în Mizil, str.Spitalului nr.19, Judeţul Prahova, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J29/3448/2008, Cod Unic de Înregistrare 22964880, a fost declarat câştigător, cu preţul de 16.83 LEI+TVA/ora/agent, contractul de servicii fiind semnat în data de 30.12.2020.