Programul Serviciul Evidența Populației în perioada situației de urgență