Documentaţia privind propunerea nivelurilor taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2020.

Documentaţia privind propunerea nivelurilor taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2020. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse la registratura instituţiei până la 22 noiembrie 2019.