Rezultate

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE – INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, ÎN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL

Birou financiar-contabil
Lista privind rerzultatele candidatilor inscrisi la concursul de inspector, grad debutant

Angajări

Formular de înscriere

Inspector clasa 1, grad profesional debutant

Birou financiar-contabil,
In data de 30 octobrie 2019,

ora 11.00

Inspector clasa 1, grad profesional principal

Birou financiar-contabil,
In data de 30 octobrie 2019,

ora 11.00