Angajări

Formular de înscriere

Promovare SPCLEP

Serviciul Evidenţa Persoanelor,
In data de 25 septembrie 2020,

ora 11.00

Inspector clasa 1, grad profesional debutant

Birou financiar-contabil,
In data de 30 octobrie 2019,

ora 11.00

Inspector clasa 1, grad profesional principal

Birou financiar-contabil,
In data de 30 octobrie 2019,

ora 11.00