Angajări

Formular de înscriere

Adeverinţă

Declaraţie cazier

Declaraţie pe propria răspundere

Opis documente înscriere concurs

Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din aparatul de specialitate al Primarului comunei Blejoi

Concurs/examen de promovare funcţionari publici de execuţie
In data de 27 decembrie 2021,

ora 10.00

Inspector clasa I grad profesional principal – Compartiment Financiar Contabil

Compartiment Financiar Contabil ,
In data de 2 decembrie 2021,

ora 10.00

Inspector clasa I grad profesional principal – Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și protecția mediului

Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii,
In data de 28 octombrie 2021,

ora 11.00

Promovare SPCLEP

Serviciul Evidenţa Persoanelor,
In data de 25 septembrie 2020,

ora 11.00

Inspector clasa I grad profesional principal

Biroul financiar-contabil

În data de 5 octombrie

ora 11.00