Fonduri pentru apicultori


Până În data de 2 mai a.c. se pot depune documentele pentru apicultori-persoane fizice sau PFA, II, IF, SRL-pentru apicultori
mijloc de transport apicol fara autopropulsie, maxim un produs -remorca apicola/pavilion apicol mijloc fara autopropulsie de incarcare-descarcare a stupilor in pastoral -maxim un produs
Se completeaza o cerere cu datele dvs, si cu valorile acestor mijloace conform facturilor proforme  (atentie, remorca sa fie omologata RAR! ). Documentele atasate  cererii  sunt urmatoarele: copie act identitate  in cazul persoanei  fizice-copie CUI, certificat de integistrare-copie factura proforma mijloc de transport apicol fara autopropulsie, maxim un produs -remorca apicola/pavilion apicol, copie factura proforma mijloc fara autopropulsie de incarcare-descarcare a stupilor in pastoral -maxim un produs.
Daca sunt solicitanti care au stupine de elita multiplicare  pot cere si urmatoarele-achizitia de incubator de crestere a marcilor-achizitia  incubator  de transport botci-achizitia de kit de inseminare artificiala a matcilor
La cerere de finantare se vor adauga
-copie factura proforma  pentru achizitia de incubator de crestere a marcilor
-copie factura proforma pentru  achizitia  incubator  de transport botci-copie factura proforma pentru achizitia de kit de inseminare artificiala a matcilor
Deasemenea la cererea de finantare  se va adauga si
-copia adeverintei  de  ANZ  cu nr de familii de albine detinute
Aceasta cerere se poate depune on line la Centrul APIA judetean (cine doreste ii putem ajuta ,fara nici un cost suplimentar)TREBUIE MENTIONATE URMATOARELE LA DEPUNEREA CERERII DE PLATA/RAMBURSARE
(ALTFEL RAMANETI CU CHELTUIELILE FACUTE SI  NEACHITATE DE CATRE APIA)-

Instrucțiuni privind depunerea cererii de plată:

Termenul limită de depunere este data de 31 iulie 2022 însă ținând cont că data de 31 iulie este zi nelucratoare solicitanții pot depune cererile de plată până la data de 01.08.2022; 

Etape care preced depunerea cererii de plată

–  Formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru acţiunile A1-A5 și  apicultorii care solicită sprijin pentru măsura C.4 şi D3  trebuie să depună la APIA cererea de intenție, cu respectarea instrucţiunilor precizate mai sus; 

–  În cazul în care un solicitant depune pentru prima dată o cerere de plată la APIA  acesta trebuie să solicite  la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București acordarea codului unic de identificare care este generat de Registrul Unic de Identificare APIA. Acesta se acordă în urma completării formularului de atribuire a codului unic de identificare(care este pus la dispoziția solicitanților de către personalul APIA). În momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanții au obligația să prezinte documentul de identificare financiară  care trebuie să conțină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României si  o copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală,/CI ,după caz;

– înainte de efectuarea achizițiilor apicultorii trebuie să solicite către ANZ – Oficiul Județean de Zootehnie eliberarea unei adeverințe din care  să reiasă numărul familiilor de albine deţinute; adeverința de la  ANZ  trebuie să fie eliberată înainte de efectuarea  achizițiilor aferente anului apicol 2022;

– Apicultorii, membri ai formei asociative apicole trebuie să aibă stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Apicultorul în calitate de solicitant  trebuie să dețină cod de identificare al stupinei eliberat de către Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G.K. Constantinescu iar pe fiecare stup trebuie să aibă inscripționat codul de indentificare al stupului(codul de identificare al stupinei însoțit de numere de ordine pentru fiecare stup);

–  apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;

– înainte de depunerea cererii de plată apicultorul are obligația verificării la sucursala bancară/trezoreria, unde a fost deschis contul bancar  în care va solicita virarea sprijinului financiar:

-dacă contul este activ,

-dacă datele aferente contului sunt corecte,

-dacă contul este deschis pe forma de organizare care se va completa în cerere de plată;

Această asigurare din partea solicitantului este imperios necesară, deoarece la momentul efectuării plății sprijinului financiar de către APIA pot să apară erori care duc la blocaje ale fluxului normal de plată, suma aferentă solicitantului cu contul incorect întorcându-se înapoi la APIA, fluxul fiind reluat ulterior, acest lucru determinând  imposibilitatea efectuării plății în anul financiar aferent cererii de plată, conform bugetului alocat. –  facturile de achiziţie a produselor /facturile emise pentru plata analizelor fizico-chimice și / reziduuri trebuie să fie emise până la data depunerii cererii de plată (se admite ca ultimă zi de emitere a unei facturi data de 31 iulie 2022; de asemenea omologarea mijloacelor de transport apicol fara autopropulsie trebuie sa se efectueze până la data depunerii cererii de plată.