Vă aşteptăm în echipa DGASPC Prahova!


Vă așteptăm în echipa DGASPC Prahova! Scopul principal al postului de Asistent Personal Profesionist constă înacordarea de asistență și îngrijire adultului cu handicap grav și accentuat,asigurând, în același timp, condiții pentru implicarea persoanei cu dizabilități în activitate și participarea acesteia la viața comunității, precum șiexercitarea tuturor drepturilor sale cetățenești. În unitățile de asistență socială pentru persoane adulte din județulPrahova, sunt ocrotite persoane cu dizabilități care îndeplinesc cerințele prevăzute de lege pentru a fi transferate în rețeaua de asistenţi personali profesionişti, în scopul asigurării protecţiei acestora ȋn cadrul unui mediu cât mai apropiat de cel familial, încurajând astfel dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi integrarea în comunitate. Consiliere în vederea obținerii atestatului de asistent personal profesionist necesar recrutării, precum și informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16, în cadrulServiciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail cătreresurseumanedgaspc@yahoo.com.D