Se caută asistenţi personali profesionişti!


DGASPC Prahova recrutează asistenţi personali profesionişti.

Cerinţe minime:

1. Beneficiarul are camera sa şi acces la spaţiile comune.

2. Iluminatul natural în camera beneficiarului permite desfăşurarea activităţilor de zi fără a se recurge la lumina artificială.

3. Camera are sistem de încălzire şi este prevăzută cu deschideri directe către aer liber – uşi, ferestre -, care să permită ventilaţia naturală.

4. Camera poate găzdui cel mult două persoane care se află în relaţie de rudenie sau agreează să locuiască împreună.

5. În camera sa, beneficiarul dispune de pat şi dulap proprii; după caz, camera poate fi utilizată ca spaţiu privat pentru discuţii personale.

6. APP încurajează beneficiarul să îşi personalizeze spaţiul, în funcţie de preferinţe.

7. Locuinţa dispune de grup sanitar, dotat cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duş sau alternative pentru asigurarea unei îngrijiri personale corespunzătoare; în funcţie de posibilităţile oferite de infrastructura şi gradul de dezvoltare locală, materialele folosite în construcţie şi finisare asigură izolarea higrotermică corespunzătoare şi au aderenţă sporită pentru a preveni alunecarea.

8. Camera şi spaţiile comune permit o deplasare uşoară a beneficiarului; în cazul în care serviciul de evaluare complexă identifică un APP pentru un beneficiar cu mobilitate redusă sau care utilizează fotoliul rulant, se asigură că locuinţa are uşi cu deschidere largă, nu există scări şi praguri interioare sau există rampe de acces, planuri înclinate, mână curentă şi alte facilităţi.

9. FSS se asigură că sistemul de alimentare cu apă potabilă de la locuinţa APP furnizează apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate.

10. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcţie de sex şi vârstă, suficiente, bine întreţinute curate şi adecvate sezonului.

11. Beneficiarul cunoaşte potenţialele surse de risc din casă, curte şi împrejurimi.

12. Beneficiarul dispune de materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor proprii, iar acestea sunt depozitate corespunzător.

13. FSS se asigură că APP cunoaşte şi respectă normele de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.