Tichete sociale pentru pensionari


Persoanele cu vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă care au domiciliul pe raza comunei Blejoi și care beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari de 704 lei (pensie minimă), urmează să primescă lunar un tichet social pe suport electronic în cuantum de 180 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 115/2020.

Rugăm persoanele care se încadrează în acestă categorie și care doresc să beneficieze de acest ajutor lunar pentru mese calde să depună personal sau prin reprezentant la sediul primăriei comunei Blejoi până la data de 31.08.2020 următoarele documente:

– carte de identitate sau buletin de identitate original și copie;

– ultimul cupon de pensie original și copie;

Aceste documente ne sunt necesare pentru înscrierea în listele cu beneficiarii de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic.

Tichetele socialepe suport electronic pentru masă caldă emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Documentele pot fi trimise pe adresa de e-mail socialblejoiph@yahoo.com.

Pentru detalii vă rugăm să contactați Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Blejoi, la telefon 0244/410660, interior 109 – persoană de contact, Mîinea Eugenia.