Tichete pentru rechizite


Bani pentru rechizite!

Elevii pot beneficia de un sprijin financiar sub formă de tichet social pe suport electonic pentru achiziționarea de materiale școlare pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Potrivit art. 2 lit. j) și k) din O.U.G. 133/2020 pentru a beneficia de acest sprijin financiar, sunt eligibili copiii preșcolari provenind din familii defavorizate care îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului educațional conform Legii nr. 248/2015, respectiv: să fie înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar de stat iar venitul net lunar pe membru de familie să nu depășească 284 lei.

De asemenea, pot beneficia copiii dezavantajați înscriși în învățământul de stat primar sau gimnazial aflați în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de maximum 1115 lei, reprezentând jumătate din salariul de bază minim brut pe țară;

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie vor fi luate în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, venituri din arendă, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de bunuri imobile (terenuri și clădiri) aflate în proprietatea familiei.

Pentru copiii care se încadrează în criteriile indicate, părintele/ reprezentantul/ tutorele sunt rugați să se prezinte la primărie, cu următoarele documente:

  • adeverință elev care să ateste înscrierea copilului la o formă de învățământ de stat preșcolar, primar sau gimnazial;
  • acte de stare civilă în original și copie (acte de identitate, certificat(e) de naștere, certificat căsătorie, sentință de divorț sau de încredințare minori, după caz;
  • adeverință salariat privind venitul net realizat de membrii familiei în luna iulie 2020;
  • documentele privind alte venituri realizate ( cupon pensie, șomaj, alocație, stimulent inserție, indemnizații handicap, obligații legale de întreținere, burse școlare, chirii, arendă).

Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei pe an școlar și se acordă pe suport electronic (card), exclusiv pentru achiziționare de materiale școlare, cum ar fi rechizite (caiete, pixuri, creioane, stilouri, ghiozdane sau alte articole necesare în școli) precum și articole de vestimentație (îmbrăcăminte și încălțăminte) necesare frecventării școlii.

Pentru detalii vă rugăm să contactați Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Blejoi, la telefon 0244/410660, interior 109 – persoană de contact, Mîinea Eugenia.

http://