Regulament de funcționare


Regulament de funcționare

CAPITOLUL I. Constituirea Consiliului Local
CAPITOLUL II. Organizarea Consiliului Local
Secţiunea 1 – Preşedintele de şedinţă
Secţiunea 2 – Alegerea Viceprimarului
Secţiunea 3 – Comisiile de specialitate
Secţiunea 4 – Alte dispoziţii
CAPITOLUL III. Funcţionarea Consiliului Local
Secţiunea 1 – Dispoziţii generale
Secţiunea 2 – Desfăşurarea şedinţelor
Secţiunea 3 – Elaborarea proiectelor de hotărâri
Secţiunea 4 – Procedura de vot
CAPITOLUL IV. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea Consilierilor locali
CAPITOLUL V. Exercitarea mandatului de Consilier
CAPITOLUL VI. Suspendarea sau încetarea mandatului de Consilier
Secţiunea 1 – Suspendarea mandatului de Consilier local
Secţiunea 2 – Încetarea mandatului de Consilier
CAPITOLUL VII. Atribuţiile Consiliului Local
CAPITOLUL VIII. Dizolvarea Consiliului Local
CAPITOLUL IX. Drepturile şi protecţia aleşilor locali
CAPITOLUL X. Obligaţiile Consilierilor locali
CAPITOLUL XI. Declaraţiile de avere şi de interese
Secţiunea 1 – Declaraţiile de avere
Secţiunea 2 – Declaraţiile de interese
CAPITOLUL XII. Aparatul permanent al Consiliului Local CAPITOLUL XIII. Răspunderea aleşilor locali
CAPITOLUL XIV. Dispoziţii finale

Descarcă fișier PDF ►

Descarcă fișier PDF ►