Autor: primar_Blejoi

Anunţ public

Anunturi

Comuna Blejoi, cu sediul în Blejoi, str.Ploieşti-Văleni nr.1003, judeţul Prahova, organizează procedura de achiziţie proprie în vederea atribuirii contractului ,,Servicii pază Comuna Blejoi” (anexa 2 la Legea nr.98/2016).Procedura de atribuire se desfăşoară potrivit normelor inteme elaborate de autoritatea contractantă. Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de operatorii economici interesaţi de la sediul autorităţii contractante (registratură) ….  Continuare…

NOTIFICARE

Anunturi

Notificare privind intenția de elaborare PUZ pentru “Schimbare destinație teren din: zona pentru locuințe, subzonele l-locuințe individuale și lc-locuințe colective si zona sp – spații verzi amenajate, perdele de protectie, sport si agrement – subzona sp1 – spatii verzi amenajate, agrement si perdele de protecție, în: zona is – instituții și servicii, și zona sp ….  Continuare…

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunturi

În temeiul art. 47 alin.(5) lit. b din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală comunicăm că au fost emise acte administrative pentru contribuabilii din tabel. Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la Biroul Financiar Contabil Impozite Taxe Locale. Prezentele acte administrative fiscale (procese verbale insolvabilitate) se consideră comunicate în termen de ….  Continuare…

Au fost stabilite secţiile de votare

Articole

Au fost stabilite secţiile de votare pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Acestea vor fi la Şcoala Generala „Radu Tudoran” Blejoi, la Grădiniţa cu Program Normal Blejoi , la Grădiniţa cu Program Normal Ploieştiori, la Căminul Cultural „Geo Bogza”, sat Ploieştiori şi la Grădiniţa cu Program Normal Tantareni. Dispoziţiile privind delimitarea secţiilor de votare, precum ….  Continuare…

Suntem la un click distanţă!

Articole

Suntem la un click distanţă de rezolvarea problemelor dumneavoastră! Suntem într-o perioadă de încercare şi trebuie să facem toate eforturile pentru a scăpa de pericolul îmbolnăvirii. Este deosebit de important să evităm contactul cu alte persoane. Prin hotărârea nr. 52/5,11,2020 a CNSU, privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea ….  Continuare…