Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului sectoare cadastrale 3 şi 35

OCPI Prahova anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului. pentru sectoarele cadastrale 3 si 35, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin (1) şi (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.