Declanşarea procedurii de transfer la cerere pentru ocuparea postului vacant de funcţionar public de execuţie Compartimentul Asistenţă Socială