Anunţ privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – 1 noiembrie 2022

OCPI Prahova anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, pentru sectorul cadastral nr. 41 din UAT Blejoi, pentru o perioad[ de 60 de zile calendaristice, conf. art. 14 alin (1) si (2), din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare.