Anunţ prealabil privind afişarea publică a planului parcelar 23 februarie 2022

Primăria comunei Blejoi anunţă publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar pentru tarlaua 30 (A229) din satul Țânțăreni pe o perioadă de 30 de zile, conform art. 40, alin.(7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.