Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate 27 aprilie 2021 persoane juridice

În temeiul art. 47 alin.(5) lit. b din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală comunicăm că au fost emise acte administrative pentru contribuabilii din tabel.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la Biroul
Financiar Contabil Impozite Taxe Locale.
Prezentele acte administrative fiscale (titluri si somatii persoane fizice) se
consideră comunicate in termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa direct la Biroul Financiar Contabil – Impozite Taxe Locale sau la telefon 0244.410660.