Anunţ finalizare cadastru sistematic în sectoarele 8, 22, 23, 32

Primăria Comunei Blejoi anunță finalizarea lucrărilor de cadastru sistematic pentru sectoarele cadastrale 8 (TARLA 2 / A15) , 22 ( TARLA 24 / A183 / A184 / A187), 23 ( TARLA 22 / A130), 32 (TARLA 31 / A256 / A242), situate pe U.A.T. Blejoi, ce au fost executate în baza prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată. Proprietarii imobilelor (titularii drepturilor înscrise în cartea funciară) din sectoarele mai sus menționate sunt invitați la sediul Primăriei Comunei Blejoi, pentru eliberarea extraselor de informare. Relatii se pot obține la telefon 0244 /410445, 410660 (int. 107) sau e-mail pe adresa blejoiprahova@yahoo.com.