Anunţ finalizare cadastru sistematic în sectoarele 16, 18, 25, 27, 28, 29

Primăria Comunei Blejoi anunță finalizarea lucrărilor de cadastru sistematic pentru sectoarele cadastrale 16 (TARLA 5 / A56, A57, A60) , 18 ( TARLA 7 / A65 ), 25 ( TARLA 8 / A67), 27 (TARLA 20 / A121 ), 28 ( TARLA 18 / A113), 29 ( TARLA 19 / A119) situate pe U.A.T. Blejoi, ce au fost executate în baza prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată. Proprietarii imobilelor (titularii drepturilor înscrise în cartea funciară) din sectoarele mai sus menționate sunt invitați la sediul Primăriei Comunei Blejoi, pentru eliberarea extraselor de informare. Relatii se pot obține la telefon 0244 /410445, 410660 (int. 107) sau e-mail pe adresa blejoiprahova@yahoo.com.