Viorel Predescu
Viceprimar
---------------------------------
Studii: Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică - Universitatea Bucureşti
Profesie: Jurist
Audienţe: Marţi, de la ora 15.00 la 17.30
Telefon: 0244 410 445

Atributiile viceprimarului

Consiliul local Blejoi alege din rândul membrilor săi Viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului Viceprimarului este egală cu cea a mandatului Consiliului Local.

Viceprimarul are următoarele atribuţii:
- Îndrumă şi supraveghează activitatea Poliţiei Locale;
- Îndrumă, supraveghează şi organizează activitatea de pază comunală;
- Controlează igiena şi salubritatea localurilor şi instituţiilor publice;
- Exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate în Piaţa Agroalimentară;
- Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Comunei;
- Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, pentru asigurarea igienizării localităţii, pentru decolmatarea văilor locale, podeţelor şi rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- Asigură disciplina şi evidenţa lucrărilor în construcţii;
- Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal cu sprijinul Poliţiei Locale;
- Asigură buna funcţionare a iluminatului public;
- Îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte sarcini încredinţate de către Primar ori Consiliul Local.

În caz de vacantare a funcţiei de Primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite Primarului prin lege vor fi exercitate de drept de Viceprimar.

Declarație de avere
Declaratie avere/ 2013
Declaratie avere/ 2014
Declaratie avere/ 2015
Declaratie avere/ 2016
Declaratie avere/ 2017
Declarație de interese
Declaratie interese/ 2013
Declaratie interese/ 2014
Declaratie interese/ 2015
Declaratie interese/ 2016
Declaratie interese/ 2017
Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2008-2015