Structura pe comisii


1 - Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:

Viorel PREDESCU, Vasile BÂTIESCU, Vasile COJOCARU, Mădălina PURICE, Constantin PAVEL;

 

2 - Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copilului:

Doina VASILESCU, Alexandra ION, Vasilica NECULA, Iulia GRIGORE, Neculai MAŞCAN;

 

3 - Comisia pentru muncă şi protecţie socială, validare juridică şi de disciplină, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism:

Mihail NIŢOI, Ion BURTEA, Alexandru STERIE, Marius CONSTANTIN şi Constantin TURCEA.

 

Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2008-2015