Regulament de funcționare


CAPITOLUL I. Constituirea Consiliului Local

CAPITOLUL II. Organizarea Consiliului Local
Secţiunea 1 - Preşedintele de şedinţă
Secţiunea 2 - Alegerea Viceprimarului
Secţiunea 3 - Comisiile de specialitate
Secţiunea 4 - Alte dispoziţii

CAPITOLUL III. Funcţionarea Consiliului Local
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale
Secţiunea 2 - Desfăşurarea şedinţelor
Secţiunea 3 - Elaborarea proiectelor de hotărâri
Secţiunea 4 - Procedura de vot

CAPITOLUL IV. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea Consilierilor locali

CAPITOLUL V. Exercitarea mandatului de Consilier

CAPITOLUL VI. Suspendarea sau încetarea mandatului de Consilier
Secţiunea 1 - Suspendarea mandatului de Consilier local
Secţiunea 2 - Încetarea mandatului de Consilier

CAPITOLUL VII. Atribuţiile Consiliului Local

CAPITOLUL VIII. Dizolvarea Consiliului Local

CAPITOLUL IX. Drepturile şi protecţia aleşilor locali

CAPITOLUL X. Obligaţiile Consilierilor locali

CAPITOLUL XI. Declaraţiile de avere şi de interese
Secţiunea 1 - Declaraţiile de avere
Secţiunea 2 - Declaraţiile de interese

CAPITOLUL XII. Aparatul permanent al Consiliului Local

CAPITOLUL XIII. Răspunderea aleşilor locali

CAPITOLUL XIV. Dispoziţii finale

Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2008-2015