Hotărâri ale Consiliului Local


Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 06.01.2017


Hotărârea nr. 1/06.01.2017

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Blejoi pe anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.01.2017


Hotărârea nr. 2/31.01.2017

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea al anului 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de funcţionare-venituri
Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de dezvoltare-venituri
Anexa nr. 3 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind execuţia bugetului CS Blejoi

Hotărârea nr. 3/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 al CS Blejoi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016

Hotărârea nr. 4/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local
Anexa nr. 3 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista facilităţi fiscale/insolvenţi

Hotărârea nr. 5/31.01.2017

pentru completarea HCL nr. 92/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017


Hotărârea nr. 6/31.01.2017

privind alipirea unor terenuri


Hotărârea nr. 7/31.01.2017

privind scoaterea din inventarul domeniului public al Comunei Blejoi a unor drumuri în vederea trecerii în domeniul public al Municipiului Ploieşti

Anexa nr. 1 la HCL nr. 7/31.01.2017

Hotărârea nr. 8/31.01.2017

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cunatumurilor acestora pe anul 2017


Hotărârea nr. 9/31.01.2017

privind aprobarea numărului asistenţilor personali pentru anul 2017


Hotărârea nr. 10/31.01.2017

privind aprobarea Agendei manifestărilor cultural-artistice, sportive şi educative finanţate din bugetul local în anul 2017


Hotărârea nr. 11/31.01.2017

privind aprobarea Planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2017

Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/31.01.2017 privind Planului de lucrări

Hotărârea nr. 12/31.01.2017

privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Comunei Blejoi pentru anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 28.02.2017


Hotărârea nr. 13/28.02.2017

privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Blejoi pentru anul şcolar 2017-2018


Hotărârea nr. 14/28.02.2017

pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Blejoi nr. 23/22.02.2017 privind aprobarea Proiectului bugetului local pentru anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020


Hotărârea nr. 15/28.02.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Procesul verbal de şedinţă nr. 2799/28.02.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.03.2017


Hotărârea nr. 22/29.03.2017

privind exploatarea pajiştilor comunale în anul 2017


Hotărârea nr. 23/29.03.2017

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 24/29.03.2017

privind organizarea contabilităţii la nivelul Şcolii Gimnaziale „Radu Tudoran” Blejoi


Hotărârea nr. 25/29.03.2017

privind organizarea contabilităţii la nivelul Şcolii Gimnaziale Ploieştiori


Hotărârea nr. 26/29.03.2017

privind aprobarea bugetului local pe anul 2017


Hotărârea nr. 27/29.03.2017

privind aprobarea Programului anual de investiţii pe anul 2017 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2016


Hotărârea nr. 28/29.03.2017

privind aprobarea bugetului CS Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 29/29.03.2017

privind dezmembrarea unior terenuri


Hotărârea nr. 30/29.03.2017

privind alipirea unor terenuri în vederea realizării proiectului „Amenajare drum de legătură între DJ 156 - DN 1, CartierParc Comuna Blejoi - Etapa a II-a


Hotărârea nr. 31/29.03.2017

privind acceptarea donaţiei unor terenuri, în suprafaţă totală de 279 mp, situate în Comuna Blejoi, Tarlaua 17, Parcela 108/51-59, proprietatea SC RA PAUL IMPEX SRL


Proces verbal nr. 4485/29.03.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 20.04.2017


Hotărârea nr. 32/20.04.2017

privind aprobarea PUZ - „Extindere intravilan (S=4.103mp) - zonă servicii pentru amplasare showroom auto şi spaţii comerciale”


Hotărârea nr. 33/20.04.2017

privind numirea preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director al CS Blejoi


Hotărârea nr. 34/20.04.2017

privind aprobarea PUZ - „Extindere intravilan (S=5.000mp) şi schimbare parţială destinaţie teren intravilan pentru zonă instituţii şi servicii, zonă unităţi industriale şi depozite şi zonă căi de comunicaţie în vederea amplasării unui service auto şi a unei secţii confecţii accesorii pentru curăţenie”


Hotărârea nr. 35/20.04.2017

privind aprobarea documentaţiilor de expertizare tehnică şi de evaluare în vederea înregistrării în inventarul Comunei Blejoi a bunurilor serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare


Procesul verbal de şedinţă nr. 5533/20.04.2017

2016
2015
2014
2013
 
 
 
 
 
Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2015-2020