Hotărâri ale Consiliului Local


Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 06.01.2017


Hotărârea nr. 1/06.01.2017

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Blejoi pe anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.01.2017


Hotărârea nr. 2/31.01.2017

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea al anului 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de funcţionare-venituri
Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de dezvoltare-venituri
Anexa nr. 3 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind execuţia bugetului CS Blejoi

Hotărârea nr. 3/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 al CS Blejoi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016

Hotărârea nr. 4/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local
Anexa nr. 3 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista facilităţi fiscale/insolvenţi

Hotărârea nr. 5/31.01.2017

pentru completarea HCL nr. 92/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017


Hotărârea nr. 6/31.01.2017

privind alipirea unor terenuri


Hotărârea nr. 7/31.01.2017

privind scoaterea din inventarul domeniului public al Comunei Blejoi a unor drumuri în vederea trecerii în domeniul public al Municipiului Ploieşti

Anexa nr. 1 la HCL nr. 7/31.01.2017

Hotărârea nr. 8/31.01.2017

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cunatumurilor acestora pe anul 2017


Hotărârea nr. 9/31.01.2017

privind aprobarea numărului asistenţilor personali pentru anul 2017


Hotărârea nr. 10/31.01.2017

privind aprobarea Agendei manifestărilor cultural-artistice, sportive şi educative finanţate din bugetul local în anul 2017


Hotărârea nr. 11/31.01.2017

privind aprobarea Planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2017

Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/31.01.2017 privind Planului de lucrări

Hotărârea nr. 12/31.01.2017

privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Comunei Blejoi pentru anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 06.01.2016


Hotărârea nr. 1/06.01.2016

privind alegerea preşedintelui de şendinţă

Hotărârea nr. 2/06.01.2016/a>

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Blejoi pe anul 2015


Hotărârea nr. 3/06.01.2016

privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 de lei ale persoanelor fizice şi juridice aflate în sold la data de 31 decembrie 2015

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 28.01.2016


Hotărârea nr. 4/28.01.2016

privind aprobarea acoperirii contului de execuţie a bugetului local al Comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea 2015

Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/28.01.2016 - Bugetul de funcţionare venituri şi cheltuieli
Anexa nr. 2 la HCL nr. 4/28.01.2016 - Bugetul de dezvoltare venituri şi cheltuieli
Anexa nr. 3 la HCL nr. 4/28.01.2016 - Execuţia bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe trimestrul IV 2015

Hotărârea nr. 5/28.01.2016

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015 al Clubului Sportiv Blejoi

Anexa la HCL nr. 5/28.01.2016 - Execuţia bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2015

Hotărârea nr. 6/28.01.2016

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015

Anexa nr. 1 la HCL nr. 6/28.01.2016- Exerciţiul financiar pe anul 2015
Anexa nr. 2 la HCL nr. 6/28.01.2016- Lista de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială/integrală de la bugetul local
Anexa nr. 3 la HCL nr. 6/28.01.2016 - Scutiri, reduceri, facilităţi fiscale, sume provenite din declararea stării de insolvabilitate şi rămăşiţă la 31.12.2015

Hotărârea nr. 7/28.01.2016

privind aprobarea numărului asistenţilor personali pentru anul 2016


Hotărârea nr. 8/28.01.2016

privind aprobarea Agendei manifestărilor cultural-sportive de tineret şi de mediu, finanţate din bugetul local în anul 2016


Hotărârea nr. 9/28.01.2016

privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Blejoi pentr anul şcolar 2016-2017


Hotărârea nr. 10/28.01.2016

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumurilor acestora pe anul 2016


Hotărârea nr. 11/28.01.2016

privind aprobarea Planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2016

Anexa la HCL nr. 11/28.01.2016 - Plan de lucrări de interes local

Hotărârea nr. 12/28.01.2016

privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul Comunei Blejoi pentru anul 2016

Sumarul sedintei Consiliului Local din 05.02.2016


Hotărârea nr. 13/05.02.2016

privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/05.02.2016 - Bugetul iniţial de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 13/05.02.2016 - Programul anual de investiţii propus pentru anul 2016

Hotărârea nr. 14/05.02.2016

privind aprobarea Programului anual de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2015

Anexa la HCL nr. 14/05.02.2016 - Programul anual de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2015

Hotărârea nr. 15/05.02.2016

privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2016

Anexa la HCL nr. 15/05.02.2016 - Bugetul iniţial de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.02.2016


Hotărârea nr. 16/29.02.2016

privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Anexa la HCL nr. 16/29.02.2016 - Modalităţil de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale, sub formă de tichete sociale, acordate în baza Legii nr. 248/2015

Hotărârea nr. 17/29.02.2016

privind aniversarea persoanelor cu domiciliul în Comuna Blejoi, la împlinirea vârstei de 100 de ani


Hotărârea nr. 18/29.02.2016

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 18/29.02.2016 - Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 18/29.02.2016 - Rectificarea Programului de investiţii propus pentru anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 30.03.2016


Hotărârea nr. 19/30.03.2016

privind amânarea Sărbătorii florilor de mai în zilele de 18 şi 19 iunie 2016


Hotărârea nr. 20/30.03.2016

privind acceptarea donaţiei unui imobil situat în Comuna Blejoi, proprietatea societăţii Jumbo Ec.R SRL


Hotărârea nr. 21/30.03.2016

privind acceptarea donaţiei unui imobil situat în Comuna Blejoi, proprietatea societăţii Compact Motor SRL


Hotărârea nr. 22/30.03.2016

privind exploatarea pajiştilor comunale în anul 2016


Hotărârea nr. 23/30.03.2016

privind aprobarea organizării de şantier pentru lucrarea „Execuţie canalizare Comuna Blejoi - etapa I”


Hotărârea nr. 24/30.03.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 27.04.2016


Hotărârea nr. 25/27.04.2016

privind aprobarea organigramei contului de execuţie a bugetului local al Comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordinatorilor terţiari de credite pe trimestrul I al anului 2016


Hotărârea nr. 26/27.04.2016

privind aprobarea achiziţiei unor copiatoare pentru unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 27/27.04.2016

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 28/27.04.2016

privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public în cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 29/27.04.2016

privind acceptarea donaţiei unui teren în suprafaţă de 86mp, situat în Comuna Blejoi, Tarlaua 17, Parcela 108/103, Nr. cadastral 26304, proprietatea SC MANGY CONSTRUCT SRL


Hotărârea nr. 30/27.04.2016

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de invetiţii „Extindere sistem distribuţie gaze naturale Zona Unita” în Comuna Blejoi, sat Blejoi (drum paralel cu DN 1A)


Hotărârea nr. 31/27.04.2016

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de invetiţii „Extindere sistem distribuţie gaze naturale Zona Unita” în Comuna Blejoi, sat Ploieştiori


Hotărârea nr. 32/27.04.2016

privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 33/27.04.2016

privind asocierea Comunei Blejoi cu Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti şi Comuna Păuleşti în vederea realizării în comun a proiectului de interes public „Sistematizare nod de comunicaţii rutiere între DN 1 - DN 72 - DJ 156 - Acces Municipiul Ploieşti şi zona Parcurilor industriale”


Hotărârea nr. 34/27.04.2016

privind organizarea în anul 2016 a evenimentului „Nunta de aur”

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 26.05.2016


Hotărârea nr. 35/26.05.2016

privind rectificarea bugetului pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 35/26.05.2016 - Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 35/26.05.2016 - privind Programul anual de investiţii propus pe anul 2016

Hotărârea nr. 36/26.05.2016

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 36/26.05.2016 - privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2016

Hotărârea nr. 37/26.05.2016

Privind aprobarea documentării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 38/26.05.2016

Privind întocmirea documentaţiilor în vederea concesionării unor terenuri


Hotărârea nr. 39/26.05.2016

Privind amplasarea pe domeniul public al Comunei Blejoi a unui stâlp pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum Anexă Gospodărească”, amplasată în satul Ploieştiori nr. 528, beneficiar Coarnă Constantin

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 07.07.2016


Hotărârea nr. 47/07.07.2016

privind privind stabilirea indemnizaţie de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 48/07.07.2016

privind stabilirea condiţiilor pentru arondarea Comunei Păuleşti la Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei al Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 49/07.07.2016

privind privind modificarea HCL Blejoi nr. 30/2015 privind recompensarea elevilor cu rezultate bune la învăţătură de la şcolile din Comuna Blejoi


Hotărârea nr. 50/07.07.2016

privind privind acceptarea donaţiei unor terenuri situate în Comuna Blejoi, Tarlaua 25, Parcela 208/24, proprietatea SC AMZI SRL

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.08.2016


Hotărârea nr. 51/31.08.2016

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al II-lea 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 51/31.08.2016 - buget de funcţionare - venituri
Anexa nr. 2 la HCL nr. 51/31.08.2016 - buget de dezvoltare - venituri
Anexa nr. 3 la HCL nr. 51/31.08.2016 - execuţia bugetului CS Blejoi pe trimestrul II 2016

Hotărârea nr. 52/31.08.2016

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 52/31.08.2016 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 52/31.08.2016 - privind programul anual de investiţii pe anul 2016

Hotărârea nr. 53/31.08.2016

privind rectificarea programul anual de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2015

Anexa nr. 1 la HCL nr. 53/31.08.2016 - privind rectificarea programul anual de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2015

Hotărârea nr. 54/31.08.2016

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 55/31.08.2016

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Blejoi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 55/31.08.2016 - organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Blejoi
Anexa nr. 2 la HCL nr. 55/31.08.2016 - stat de funcţii la 31 august 2016

Hotărârea nr. 56/31.08.2016

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Blejoi în consiliile de administraţie ale şcolilor din Comuna Blejoi


Hotărârea nr. 57/31.08.2016

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Blejoi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la unităţile de învăţământ din Comuna Blejoi


Hotărârea nr. 58/31.08.2016

privind înlocuirea unui membru al Comitetului Director al CS Blejoi


Hotărârea nr. 59/31.08.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţie canalizare pluvială, sat Ţânţăreni - etapa I”

Anexa la HCL nr. 59/31.08.20 16 - principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţie canalizare pluvială, sat Ţânţăreni - etapa I”

Hotărârea nr. 60/31.08.2016

privind întocmirea documentaţiei în vederea concesionării unui teren


Hotărârea nr. 61/31.08.2016

privind întocmirea documentaţiei pentru achiziţia unui imobil


Hotărârea nr. 62/31.08.2016

privind aprobarea participării Comunei Blejoi la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2016, în vederea achiziţionării unui autovehicul şi scoaterea din funcţiune a activului corporal Autovehicul special N2 Magirus Deutz, ce aparţine domeniului privat al Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 63/31.08.2016

privind modificarea HCL Blejoi nr. 40/16 iulie 2015 privind acceptarea donaţiei unui teren situat în Comuna Blejoi, proprietatea SC Service Auto Serus SRL


Hotărârea nr. 64/31.08.2016

privind achiziţionarea unor servicii de expertizare tehnică şi de evaluare în vederea înreginstrării în inventarul Comunei Blejoi a unor bunuri aflate în evidenţa contabilă şi/sau în administrarea/exploatarea operatorului de serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Blejoi


Hotărârea nr. 65/31.08.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 23.09.2016


Hotărârea nr. 66/23.09.2016

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Anexa la HCL nr. 66/23.09.2016 -Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 67/23.09.2016

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Blejoi


Hotărârea nr. 68/23.09.2016

privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Blejoi pentru perioada 2015-2020

Anexa la HCL nr. 68/23.09.2016 - privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Blejoi pentru perioada 2015-2020

Hotărârea nr. 69/23.09.2016

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Blejoi în Comisia de concurs pentru funcţia de director al Şcolii Gimnaziale „Radu Tudoran” Blejoi


Hotărârea nr. 70/23.09.2016

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Blejoi în Comisia de concurs pentru funcţia de director al Şcolii Gimnaziale Ploieştiori


Hotărârea nr. 71/23.09.2016

pentru modificarea HCL 28/2015 privind completarea inventariului domeniului public al Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 72/23.09.2016

privind acceptarea donaţiei unui teren situat în Comuna Blejoi, Tarlaua 17, parcela 108/23, nr. cadastral 23274, proprietatea Elena şi Enrico Lupu, Lucia şi Ion Bolocan, Mihaela şi Dragoş Alexandru, Florentina şi Marius Lupşa


Hotărârea nr. 73/23.09.2016

privind acceptarea donaţiei unui teren situat în Comuna Blejoi, Tarlaua 30, parcelele 229/47 şi 229/48, nr. cadastral 26230, proprietatea Oana şi Nelu Ursu

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 24.11.2016


Hotărârea nr. 87/24.11.2016

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ploieştiori


Hotărârea nr. 88/24.11.2016

privind asocierea Comunei Blejoi cu Judeţul Prahova în vederea realizării de interes public „Amenajare sens giratoriu la intersecţia drumurilor DN 1A cu cu drum local (Calea Ploieşti)


Hotărârea nr. 89/24.11.2016

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Anexa 1 la HCL nr. 89/24.11.2016 -privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
Anexa 2 la HCL nr. 89/24.11.2016 -privind Programul anual de investiţii propus pe anul 2016

Hotărârea nr. 90/24.11.2016

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2016, cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2015

Anexa la HCL nr. 90/24.11.2016 -privind Programul anual de investiţii pe anul 2016, cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2015

Hotărârea nr. 91/24.11.2016

privind rectificarea bugetului CS Blejoi pe anul 2016

Anexa la HCL nr. 91/24.11.2016 -privind rectificarea bugetului CS Blejoi pe anul 2016

Hotărârea nr. 92/24.11.2016

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Anexa 1 la HCL nr. 92/24.11.2016 -Taboul cuprinzând valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi alte taxe asimilitate acestora, precum şi amezile aplicabile pentru anul fiscal 2017
Anexa 2 la HCL nr. 92/24.11.2016 -Cerere/Declaraţie
Anexa 3 la HCL nr. 92/24.11.2016 -Tarifele pentru Piaţa Agroalimentară Blejoi în anul 2017
Anexa 4 la HCL nr. 92/24.11.2016 -Tarifele pentru lucrările din domeniul activităţii de agricultură şi protecţia plantelor efectuate de OPPGC Blejoi în anul fiscal 2017
Anexa 5 la HCL nr. 92/24.11.2016 -Tarifele pentru utilizarea Sălii Sporturilor, a celor de aerobic/fitness/culturism din incinta Sălii Polivalente Blejoi, a terenului de sport cu suprafaţă sintetică şi a stadionului în anul fiscal 2017

Hotărârea nr. 93/24.11.2016

privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Blejoi

Anexa la HCL nr. 93/24.11.2016 -Plan de situaţie

Hotărârea nr. 94/24.11.2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 21.12.2016


Hotărârea nr. 95/21.12.2016

privind acceptarea donaţiei unor imobile situate în Comuna Blejoi, proprietatea societăţii COMPACT MOTOR SRL


Hotărârea nr. 96/21.12.2016

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 97/21.12.2016

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 97/21.12.2016 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 97/21.12.2016 - privind programul anual de investiţii pe anul 2016

Hotărârea nr. 98/21.12.2016

privind însuşirea variantei finale a Stemei Comunei Blejoi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 98/21.12.2016 - Stema Comunei Blejoi
Anexa nr. 2 la HCL nr. 98/21.12.2016 - descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale Stemei Comunei Blejoi
2016
2015
2014
2013
 
 
 
 
 
Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2015-2020