Consiliul Local Blejoi


Consiliul Local Blejoi este format din 15 membri, care sunt aleşi prin vot universal, egal şi liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public şi domeniul privat al Comunei Blejoi, de a aviza sau aproba studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi de a stabili bugetul local, taxele şi impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Actualul Consiliu Local a fost ales la data de 5 iunie 2016. 
Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.